Koło Łowieckie Echo w Wielbarku. Co o nim wiemy?

Koło Łowieckie Echo w Wielbarku to bardzo stare zrzeszenie pamiętające jeszcze ubiegły wiek. Za datę rozpoczęcia działalności przyjmuje się rok 1961, kiedy to Jan Przewłocki wraz ze Zbigniewem Neugbauerem, Franciszkiem Gibniewskim, Bogdanem Sidorowiczem, Józefem Otłowskim podpisali oficjalne dokumenty. Działalność koła łowieckiego skupia się wokół kontroli tutejszej populacji dzikiej zwierzyny. Jak wiemy zwierzęta w dużych stadach np. dziki zagrażają uprawom rolnym. Natomiast pozostałe zwierzęta są zagrożeniem na drogach w gminie Wielbark.

Znajdziemy tu dwa główne obszary: obszar leśny nr 11 oraz obszar polny z numerem 17. Pierwszy z nich w swoim obszarze gromadzi tereny zlokalizowane na północnym krańcu powiatu przasnyskiego (gmina Chorzele) oraz województwa mazowieckiego. Teren o powierzchni 6665 ha należy do Nadleśnictwa Wielbark. Obszar polny z kolei obejmuje północno-wschodni fragment gminy Chorzele, zachodni obszar gminy Jednorożec. Obszar polny numer 17 obejmuje powierzchnię 4400 ha. Historycznie obszar ten stanowił pogranicze polsko-pruskie. Aktualnie obszar ten stanowi granicą między Warmią i Mazurami, a Kurpiowszczyzną. Jak można przypuszczać, członkowie koła łowieckiego mieszkają w okolicznych miejscowościach zlokalizowanych w gminie Wielbark. Nie brakuje tu jednak pojedynczych osób, które na co dzień zamieszkują miasta Łódź, Toruń oraz Warszawa.

Bogactwo zwierzyny pomimo ubogich łowiecko terenów?

Z całą pewnością można stwierdzić, że koło łowieckie „Echo” w Wielbarku pomimo pewnych ograniczeń może pochwalić się dość liczną zwierzyną. Dzierżawione tereny pod względem łowieckim oznaczono jako słabe i bardzo słabe. Obecność dzikiej zwierzyny praktycznie wszystkich gatunków łownych zawdzięczamy charakterystyce terenu. Położone są tu liczne bory sosnowe, liczne zalesienia, potoki, łąki, rzeczki. Co ciekawe, na tychże leśnych obwodach znajdziemy pojedyncze przypadki występowania wilków oraz cietrzewi. Nic więc dziwnego, że tutejsza flora i fauna pod względem różnorodności biologicznej została objęta ochroną Unii Europejskiej i otrzymała statut terenu Natura 2000. Jeżeli chodzi o liczbę członków koła łowieckiego to wynosi ona +/- 40 osób. Przeciętnie w ciągu roku na obu obszarach łowieckich przynależnych do gminy Wielbark pozyskuje się zwierzynę w następującej ilości – obwód nr 11 (jelenie 31, sarny 24, dziki 50), obwód nr 17 (jelenie 8, sarny 10, dziki 16). Na terenie gminy Wielbark nie prowadzi się polowań na kuropatwy i zające ze względu ich ograniczoną ilość. Członkowie koła w okresie jesienno-zimowym prowadzą szereg akcji związanych z dokarmianiem zwierzyny leśnej. Ponadto w ciągu roku organizowane są spotkania mające na celu zapoznanie lokalnej społeczności oraz młodzieży ze specyfiką działalności zrzeszenia.

Ciekawostki
„Mój Prąd” i fotowoltaika dla rolnika posiadającego dom. Jak otrzymać dotację do paneli słonecznych?

Program „Mój Prąd”, „Agroenergia” pozwalają na obniżenie kosztów instalacji fotowoltaicznej. O ile program Agroenergia w ostatnich miesiącach nie przyniósł zamierzonego rezultatu ze względu na złożoność procedur przyznawania dotacji, tak uproszczony program Mój Prąd pozwala sfinansować przydomową fotowoltaikę na potrzeby domu jednorodzinnego. Każdy rolnik oprócz gospodarstwa posiada własny dom, na którym …

Ciekawostki
Dofinansowanie do wymiany pieca. Jakie urządzenia grzewcze wybierają Polacy?

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC przygotowała raport dotyczący wyborów konsumenckich. Dokument objął inwestorów, którzy korzystają z dofinansowania na wymianę pieca w ramach programu Czyste Powietrze.  

Ciekawostki
Jak rozpoznać zafałszowany miód i gdzie kupić prawdziwy miód w Wielbarku?

Spożycie miodu na całym świecie stale rośnie, co powinno cieszyć pszczelarzy. Niestety miód jest obecnie wykorzystywany przy produkcji kosmetyków oraz w przemyśle farmaceutycznym. Rosnące zainteresowanie miodem nie idzie niestety za jego jakością, gdyż producenci często decydują się na stosowanie różnego rodzaju domieszek. Jest to podyktowane trudnościami w zaspokojeniu potrzeb, tym …