„Mój Prąd” i fotowoltaika dla rolnika posiadającego dom. Jak otrzymać dotację do paneli słonecznych?

Program „Mój Prąd”, „Agroenergia” pozwalają na obniżenie kosztów instalacji fotowoltaicznej. O ile program Agroenergia w ostatnich miesiącach nie przyniósł zamierzonego rezultatu ze względu na złożoność procedur przyznawania dotacji, tak uproszczony program Mój Prąd pozwala sfinansować przydomową fotowoltaikę na potrzeby domu jednorodzinnego. Każdy rolnik oprócz gospodarstwa posiada własny dom, na którym mogą znaleźć się panele słoneczne. 

Możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznych

Uzyskanie wsparcia w ramach programu „Mój Prąd” umożliwia otrzymanie zwrotu do 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż fotowoltaiki. Funduszy wciąż nie brakuje, a budżet programu to równo 1 mld zł. Kwota ta ma umożliwić montaż nowoczesnych źródeł energii w 200 000 gospodarstw domowych. Podstawowym zadaniem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji PV. Maksymalna kwota dotacji to 5000 zł, a instalacje fotowoltaiczne objęte wsparciem mogą mieć od 2 do 10 kW. Dotacje na fotowoltaikę są przeznaczone dla osób fizycznych, w tym także rolników posiadających własny dom i produkujących energię na własne potrzeby. Wykluczone jest więc wykorzystywanie paneli słonecznych do zasilenia oświetlenia w budynkach inwentarskich. Ze wsparcia mogą więc skorzystać rolnicy posiadający dom jednorodzinny oraz podpisaną umowę z elektrownią w zakresie oddawania nadwyżek energii do sieci przesyłowej. Z pomocy wykluczeni są wnioskodawcy, którzy już korzystali z innych programów wsparcia dotyczących montażu paneli słonecznych.

Niezbędne dokumenty

Wsparcie można otrzymać dopiero po zakończeniu całej inwestycji tj. zakupie i montażu fotowoltaiki. Równoznaczne z ukończeniem inwestycji jest podpisanie przez rolnika dwustronnej umowy z dystrybutorem oraz zamontowanie licznika dwukierunkowego. Oprócz wniosku o dotację na instalację fotowoltaiczną, należy dołączyć następujące dokumenty: dowód zapłaty faktury, fakturę za zakup i montaż fotowoltaiki, a także potwierdzenie montażu licznika dwukierunkowego. Dokument ten musi zawierać dane identyfikacyjne dla określonej umowy kompleksowej.

Warunki programu „Mój Prąd”

W celu uzyskania wsparcia finansowego należy spełnić kilka prostych warunków. Rozliczenie w zakresie zakupu oraz montażu instalacji nie może nastąpić wcześniej niż przed dniem 23 lipca ubiegłego roku. Konieczne jest podpisanie obustronnej umowy z dystrybutorem energii oraz montaż licznika dwukierunkowego w budynku. Wsparcie możemy otrzymać jedynie w przypadku zupełnie nowych urządzeń fotowoltaicznych (panele słoneczne, inwerter itd.). Urządzenia te muszą być wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed montażem. Projekt obejmuje wyłącznie nowe instalacje PV, ze wsparcia wykluczone są osoby, które już wcześniej posiadały fotowoltaikę i chciałyby ją jedynie rozbudować. Zgodnie z podpisaną umową, prosument zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli w czasie trzech lat od dnia otrzymania wsparcia finansowego. Dowiedz się więcej: fotowoltaika dla gospodarstwa rolnego.

Ciekawostki
Koło Łowieckie Echo w Wielbarku. Co o nim wiemy?

Koło Łowieckie Echo w Wielbarku to bardzo stare zrzeszenie pamiętające jeszcze ubiegły wiek. Za datę rozpoczęcia działalności przyjmuje się rok 1961, kiedy to Jan Przewłocki wraz ze Zbigniewem Neugbauerem, Franciszkiem Gibniewskim, Bogdanem Sidorowiczem, Józefem Otłowskim podpisali oficjalne dokumenty. Działalność koła łowieckiego skupia się wokół kontroli tutejszej populacji dzikiej zwierzyny. Jak …

Ciekawostki
Dofinansowanie do wymiany pieca. Jakie urządzenia grzewcze wybierają Polacy?

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC przygotowała raport dotyczący wyborów konsumenckich. Dokument objął inwestorów, którzy korzystają z dofinansowania na wymianę pieca w ramach programu Czyste Powietrze.  

Ciekawostki
Jak rozpoznać zafałszowany miód i gdzie kupić prawdziwy miód w Wielbarku?

Spożycie miodu na całym świecie stale rośnie, co powinno cieszyć pszczelarzy. Niestety miód jest obecnie wykorzystywany przy produkcji kosmetyków oraz w przemyśle farmaceutycznym. Rosnące zainteresowanie miodem nie idzie niestety za jego jakością, gdyż producenci często decydują się na stosowanie różnego rodzaju domieszek. Jest to podyktowane trudnościami w zaspokojeniu potrzeb, tym …